Nesmírně mě těší, že vám mohu představit naši novou značku pneumatik pro kolová vozidla jezdící mimo pozemní komunikace Ascenso.

Poté, co jsme v minulosti vybudovali dvě z předních světových značek pneumatik pro kolová vozidla jezdící mimo pozemní komunikace, jsme se s nadšením vydali na novou stezku.

Prostřednictvím naší nové značky Ascenso chceme nabízet široký sortiment pneumatik světové třídy, které našim zákazníkům pomohou využít plný potenciál jejich podnikání.

Tento závazek budeme naplňovat prostřednictvím nejmodernějšího výrobního závodu v Panoli, v indickém Gudžarátu. Závod, vybudovaný díky investici ve výši více než 100 milionů USD na 127 akrech bude mít výrobní kapacitu 70 000 pneumatik.

Naše produkty světové třídy budou poskytovat bezkonkurenční standardy služeb. To zahrnuje rychlejší obrátkovost a plnění našich závazků pomocí širokého a stále rostoucího sortimentu bez ohledu na náročnost podmínek.

„Nikdy nepřestat růst“ je mantrou naší značky, abychom posilovali naše partnery, pomáhali jim růst a abychom přispívali k rozvoji udržitelné, inkluzivní a milosrdné společnosti.

Zaměřujeme se na budování dlouhodobých a užitečných partnerství s našimi prodejci, partnery, dodavateli a také s našimi vlastními zaměstnanci. Všem našim partnerům pomůžeme realizovat jejich potenciál a dosáhnout nových výšin.

Jako odpovědná korporace jsme přesvědčeni, že komunitě, ve které fungujeme, bychom měli něco vracet prostřednictvím řady společenských iniciativ.Naše úsilí o ochranu životního prostředí nabralo konkrétní podobu: Tread Green.Prostřednictvím Tread Green se snažíme zachovat a chránit přírodní zdroje pro budoucí generace prostřednictvím udržitelných postupů.Jsme odhodláni minimalizovat naši uhlíkovou stopu prostřednictvím zelené infrastruktury a řady iniciativ a aktivit.Pro náš závod v Panoli jsme získali certifikace zelených budov Edge, což je jeden věrohodný doklad našeho úsilí v tomto směru.

Těšíme se na vaši neochabující podporu našeho úsilí učinit ze značky Ascenso nejpreferovanější značku pneumatik pro kolová vozidla jezdící mimo pozemní komunikace na světě.