Je pre mňa nesmierným potešením predstaviť vám našu značku terénnych pneumatík Ascenso.

Tešíme sa, že po vybudovaní dvoch popredných svetových značiek terénnych pneumatík v minulosti sa môžeme vydať na novú cestu.

Prostredníctvom našej novej značky Ascenso ponúkame široký sortiment pneumatík svetovej triedy, ktoré pomôžu našim zákazníkom odhaliť skutočný potenciál ich podnikania.

Tento záväzok dosiahneme vďaka najmodernejšiemu výrobného závodu, ktorý sa nachádza v Panoli, Gudžarát, India. S investíciou viac ako 100 miliónov USD bude mať tento závod výrobnú kapacitu 70 000 t o rozlohe 127 akrov.

Naše prvotriedne produkty budú mať neprekonateľné štandardy služieb. To zahŕňa rýchlejšie výrobné lehoty a dodávku širokého a stále rastúceho sortimentu bez ohľadu na to, aké náročné sú podmienky.

“Never stop rising” („Neustále napredovať“) je slogan našej značky, ktorý má inšpirovať všetky naše zainteresované strany, pomáhať im rásť a prispievať k udržateľnej, inkluzívnej a súcitnej spoločnosti.

Zameriavame sa na budovanie dlhodobých a vzájomne výhodných vzťahov s našimi predajcami, partnermi, dodávateľmi a našimi vlastnými zamestnancami. Pomôžeme všetkým našim zainteresovaným stranám realizovať ich potenciál a dosiahnuť nové ciele. Ako zodpovedná podniková organizácia veríme, že spoločnosti, v ktorej pôsobíme, sa revanšujeme prostredníctvom rôznych sociálnych iniciatív.

Naša snaha o ochranu životného prostredia nadobudla pevnú formu: Tread Green. Prostredníctvom Tread Green zachovávame a chránime prírodné zdroje pre budúce generácie prostredníctvom starostlivosti o životné prostredie. Zaviazali sme sa minimalizovať našu uhlíkovú stopu prostredníctvom zelenej infraštruktúry a série iniciatív a aktivít. Certifikáty Edge Green Building, ktoré sme získali pre náš závod v Panoli, sú jedným z dôveryhodných dôkazov nášho úsilia v tomto smere.

Tešíme sa na vašu budúcu podporu pri snahe vytvoriť z Ascenso svetovo najpreferovanejšiu značku terénnych pneumatík.