Naše hodnoty riadia spôsob nášho podnikania. Tieto hodnoty nám pomáhajú vytvárať dlhodobé vzťahy s našimi spolupracovníkmi a budovať obojstranne výhodné partnerstvá.

Rámec našich základných hodnôt je akronym: ORANGE (oranžová). Oranžová predstavuje nadšenie, fascináciu, šťastie, kreativitu, odhodlanie, príťažlivosť, úspech, povzbudenie a stimuláciu. Oranžová je tiež farbou jesene a zberu.

 • O - Vlastníctvo
 • R - Rešpekt
 • A - Dynamickosť
 • N - Nevzdávať sa
 • G - Ísť si za svojím, ísť spolu
 • E - Empaticky
Atribúty a asociácie s každou z hodnôt rámca ORANGE sú:

Vlastníctvo

 • Preberanie iniciatívy
 • Zodpovednosť za výsledky
 • Usilovanie sa o najvyššiu kvalitu
 • „Moja organizácia”

Rešpekt

 • Odpovedanie vhodnými slovami
 • Vyjadrenie sa vo vhodnej chvíli
 • Prijímanie rozmanitosti
 • Prijímanie rozmanitosti

Dynamickosť

 • Vytváranie hodnoty
 • Nepretržitá angažovanosť zákazníkov
 • Reagovanie na zmenu
 • Progresívne zlepšovanie

Nevzdávať sa

 • Veriť sebe samému
 • Schopnosť prijať zlyhania
 • Pracovať na svojich snoch

Ísť si za svojím, ísť spolu

 • Ochota učiť sa
 • Byť proaktívny
 • Vytvárať riešenia

Empaticky

 • Podpora vysokej angažovanosti
 • Počúvať, nie len počuť
 • Akceptovať rozdiely
 • Vážiť si všetkých
 • Uznať úsilie