Ascenso Tyres Core Values

Değerlerimiz, iş yapma şeklimize rehberlik eden şeydir. Bu değerler, ortaklarımızla uzun vadeli ilişkiler oluşturmamıza ve iki tarafın da kazandığı ortaklıklar kurmamıza yardımcı olur.

Temel değerler çerçevemize “ORANGE” (Turuncu) diyoruz. Orange, coşkuyu, hayranlığı, mutluluğu, yaratıcılığı, kararlılığı, çekiciliği, başarıyı, cesaretlendirmeyi ve teşvik etmeyi temsil eder. Turuncu aynı zamanda sonbaharın ve hasadın da rengidir.

 • O - Sahip olma
 • R - Saygı duyma
 • A - Çevik olma
 • N - Asla pes etmeme
 • G - Girişimci olma, birlikte ilerleme
 • E - Empatik olma
ORANGE değerler çerçevesinin her bir değeriyle ilgili öznitelikler ve çağrışımlar şunlardır:

Sahip olma

 • İnisiyatif alın
 • Sonuçların sorumluluğunu alın
 • En yüksek kalite için çabalayın
 • “Kuruluşum”

Saygı duyun

 • Uygun kelimeleri kullanarak yanıt verin
 • Uygun zamanlarda ifade edin
 • Çeşitliliği kabul edin
 • Yönetim ve uyum

Çevik olun

 • Değer yaratın
 • Sürekli müşteri etkileşiminde bulunun
 • Değişime yanıt verin
 • Sürekli gelişin

Asla Pes Etmeyin

 • Kendinize inanı
 • Hatalarınızı kabul edin
 • Hayallerinizi besleyin

Girişimci olun, birlikte ilerleyin

 • Öğrenmeye hevesli olun
 • Proaktif olun
 • Çözümler üretin

Empatik olun

 • Yüksek bağlılığı teşvik edin
 • Dinleyin, sadece duymayın.
 • Farklılıkları kabul edin
 • Her şeye değer verin
 • Çabaları takdir edin