Ascenso Tyres Vision

Vize

Stát se globálně nejpreferovanější značkou pneumatik pro kolová vozidla jezdící mimo pozemní komunikace.
Ascenso Tyres Mission

Mise

  • Posilování našich partnerů, abychom jim pomáhali rozvíjet se a růst.
  • Přispět k rozvoji udržitelné, inkluzivní a milosrdné společnosti.