Tread Green

Tread Green to nasza filozofia, której celem jest zachowanie i ochrona zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń poprzez zarządzanie środowiskiem.

Zmierzamy do zminimalizowania naszego śladu węglowego do zera poprzez tworzenie zielone infrastruktury oraz podejmowanie szeregu inicjatyw i działań.

Niektóre z najważniejszych to:

Tread Green towards zero carbon footprint

Certyfikaty Edge

Uzyskaliśmy wstępne certyfikaty Edge Green Building dla naszej fabryki w Panoli, w stanie Gujarat (Indie).

Edge jest innowacją IFC, będącej członkiem Grupy Banku Światowego.

Stanowi on wiarygodny dowód na to, że spełniliśmy określone wymogi w naszym zakładzie Panoli:

  • 30-procentowa oszczędności energii
  • 78-procentowa oszczędność wody
  • 65% mniej energii zużywanej w materiałach
Edge Certifications
Tree plantations
Tree plantations

Plantacje drzew

Nasz zakład produkcyjny w Panoli, zajmujący powierzchnię 127 akrów, w około 20% pokryty jest zielenią. Jesteśmy w trakcie sadzenia 50 000 drzew na otwartych przestrzeniach wokół naszego zakładu.

Inneinicjatywy przyjazne środowisku

  • Instalacja odprowadzająca Zero Liquid, w której wszystkie ścieki są poddawane recyklingowi i ponownie wykorzystywane na miejscu
  • Wbudowany system zbierania wody deszczowej w celu zminimalizowania strat wody
  • Wykorzystanie azotu w procesie utwardzania w celu zmniejszenia zużycia wody i pary