Tread Green je naša filozofia zachovania a ochrany prírodných zdrojov pre budúce generácie prostredníctvom starostlivosti o životné prostredie.

Zaviazali sme sa minimalizovať našu uhlíkovú stopu na nulu prostredníctvom zelenej infraštruktúry a série iniciatív a aktivít.

Niektoré významné sú:

Tread Green towards zero carbon footprint

Certifikáty Edge

Získali sme predbežné certifikáty Edge Green Building pre náš závod v Panoli, Gudžarát (India).

Edge je inováciou IFC, člena skupiny Svetovej banky.

Je to hodnoverný dôkaz toho, že sme v našom závode Panoli dosiahli:

  • 30% úsporu energie
  • 78% úsporu vody
  • 65% menej energie obsiahnutej v materiáloch
Edge Certifications
Tree plantations
Tree plantations

Výsadba stromov

Náš závod v Panoli s rozlohou 127 akrov je z 20% pokrytý zeleným porastom. Na otvorených priestranstvách okolo nášho závodu sme vysadili približne 50 000 stromov.

Iné iniciatívy šetrné k životnému prostrediu

  • Zariadenie s nulovým vypúšťaním kvapalín so všetkými odpadovými vodami recyklovanými a opätovne použitými na mieste
  • Zabudovaný systém zachytávania dažďovej vody na minimalizáciu plytvania vodou
  • Použitie dusíka v procese vytvrdzovania na zníženie spotreby vody a pary